published by oto_hc
15/09/2020
title >
untitled
type >
street art
year >
2020
date of photo >
2020-09-15
address >
Russia, Moskva, Butyrskiy, Severo-Vostochnyy administrativnyy okrug, Bol'shaya Novodmitrovskaya Ulitsa, 36
artist >Nootk (Vova Nootk)
title >untitled
type >street art
year > 2020
date of photo > 2020-09-15
address >
Russia, Moskva, Butyrskiy, Severo-Vostochnyy administrativnyy okrug, Bol'shaya Novodmitrovskaya Ulitsa, 36
social >
tags >
Published by
oto_hc

Do you have additional info?

Similar works