published by oto_hc
artist >
title >
Nas s toboi ne ravesti
type >
street art
year >
2020
address >
Russia, Yekaterinburg, Verkh-Isetskiy, Ulitsa Chelyuskintsev, Makarov bridge
artist >Ilya Mozgi
title >Nas s toboi ne ravesti
type >street art
year > 2020
address >
Russia, Yekaterinburg, Verkh-Isetskiy, Ulitsa Chelyuskintsev, Makarov bridge
social >
tags >
The work was made at CBFest 2020 Photos by Alexandr Yang @streetarthunter_ru
Published by
oto_hc

Do you have additional info?

Similar works