published by oto_hc
title >
Priroda tzveta
type >
street art
year >
2020
address >
Russia, Yekaterinburg, Zheleznodorozhnyy, Ulitsa Lunacharskogo, 33
artist >Ilya Mozgi , Evgeny Muluk
title >Priroda tzveta
type >street art
year > 2020
address >
Russia, Yekaterinburg, Zheleznodorozhnyy, Ulitsa Lunacharskogo, 33
social >
tags >
The work was made at CBFest 2020 Photos by Vladimir Abikh @vladimir_abikh
Published by
oto_hc

Do you have additional info?

Similar works